Capri klubo suvažiavimas Arlaviškėse 2000-06-10 (2010-01-31)